Line.do

Lehen hezkuntzan historia lantzea benetako erronka da irakasleontzat. Guretzat ere abstraktuak diren denbora epeak erabiltzen ditugu, desagertutako zibilizazioei buruz jarduten dugu…

Gainera, kontuan hartu behar dugu gure ikasleen abstrakzio gaitasuna garatzen ari dela eta,  oso nekeza suertatzen zaiela gure azalpenak ulertzea.

Lan zail horretan oso lagungarriak zaizkigu Line.do bezalako tresnak.https://line.do/ww/denbora-aroak/v16/vertical

Freemind

Ikasten ikasi konpetentzia etengabe garatzen dugun konpetentzia da. Batzutan modu konzientean eta bestetan ez horrenbeste. Batzutan asmoak esplizitatu egiten ditugu eta, bestetan ez.

6. mailan ikasten ikastea modu esplizituan eta erabat intentzionalean landu behar dugu. Ikasleei ikasteko tresnak eskaini behar dizkiegu eta, tresna horien bidez ikasi.

Gaur egun eskemak eta mapa mentalak egiteko hainbat baliabide topa ditzakegu sarean. Guk horietako adibide bat bildu nahi izan dugu gure blogera: freemind.

Hona programa horren bidez sortutako buru-mapa  bat  (JPG modura igota dago, programak modu horretan esportatzekoaukera ematen baitu):GIZA GORPUTZAREN MUGIMENDUA